Tarih

12-13 Ekim, 2018

Kongre Yeri

Kiev / Ukrayna

Katılımcılar

Konuşmacılar

6 Davetli Konuşmacı

Davet

Dördüncüsünü 12-13 Ekim 2018 tarihlerinde Kiev Milli Dil Bilim Üniversitesi’de (Kiev) gerçekleştirmeyi planladığımız, kongremizin ana teması “Göç ve Dil Öğretimi” olarak belirlenmiştir. Sakarya Üniversitesi (SAU), İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMU) ve Kiev Milli Dil Bilim Üniversitesi  olarak siz değerli akademisyenleri Kiev’de ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyacağız.

Kongremizin bu seneki tematik konusu “Göç ve Dil Öğretimi” olup bu konularda yapılan çalışmalara öncelik tanınacaktır. Bunun yanında kongre yabancı dil olarak Türkçe Öğretimi ile ilgili diğer konulara da açıktır.

Kongrenin resmi dilleri Ukraynaca, Türkçe ve İngilizcedir.

Kiev’de düzenlenecek olan Kongre’nin katılımcılar ve düzenleyenler açısından verimli ve başarılı geçmesi ve olumlu sonuçlar ortaya koyması en büyük dileğimizdir.

4. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi’nde sizleri Kiev’de konuk etmekten memnuniyet duyacağız.

Saygılarımızla.

Düzenleme Kurulu

 

Düzenleyen Kuruluşlar

Destekleyen Kuruluşlar

Önemli Tarihler

15 Eylül, 2018 – Bildiri başvurusu ve Geç kayıt için bitiş tarihi

24 Eylül, 2018 – Kongre programının duyurulması (Program talepler doğrultusunda hazırlandığı için duyuru tarihi ertelenmiştir)

12-13 Ekim, 2018 – Kongre

30 Kasım, 2018 – Tam metinlerin gönderimi için son tarih

Kongre Kapsamı ve Konular

 • Göç, dil eğitimi ve mültecilerin yaşadığı dil sorunları (Ana tema)
 • Yabancılara Türkçe öğretimi
 • Dil politikaları ve Türkçenin öğretimi
 • Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ve öğretmen yetiştirme
 • Türkçenin Türkiye’de yabancı dil olarak öğretimi
 • Dünyada Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi
 • Türkçenin öğretiminde mevcut uygulamalar, sorunlar ve çözüm önerileri
 • Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde Türkiye’deki üniversitelerin mevcut uygulamaları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
 • Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yurt dışındaki üniversitelerin uygulamaları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
 • Türkçenin yurtdışında ana dili olarak öğretimi
 • Iki dillilik
 • Iki dilli eğitim politikaları
 • Iki dillilerin eğitiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
 • Çok kültürlü eğitim ortamları
 • Dijital dönem ve yabancı dil eğitimine etkileri
 • Iki dillilik ve toplumdilbilim
 • Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dilbilimsel yaklaşımlar
 • Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ders araç gereçlerinin durumu
 • Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin gelecek perspektiflerine yönelik çalışmalar
 • İki dilllerin dil öğretimlerinde gelecek perspektifleri üzerine  çalışmalar
 • İki dillilere  Türkçe öğretiminde ders araç gereçlerinin durumu

Davetli Konuşmacılar

Leyla UZUN

Prof. Dr.

Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü

Ulrıch MEHLEM

Prof. Dr.

Goethe Üniversitesi İlköğretim Bölümü

Hayati DEVELİ

Prof. Dr.

İstanbul Üniversitesi Dilbilimi Bölümü

Türk Dil Kurumu Başkanı

Sakarya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Nilgün SAZAK

Prof. Dr.

Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ – İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Cemal YILDIZ – Berlin Eğitim Müşaviri

Prof. Dr. Şeref ATEŞ – Yunus Emre Enstitüsü Başkanı

Prof. Dr. Sergii V. SOROKIN – Kiev Milli Dilbilim Üniversitesi Doğu Dilleri Fakültesi Dekanı

Doç. Dr. Tetiana TIMKOVA – Kiev Milli Dilbilim Üniversitesi Doğu Dilleri Fakültesi Türk Filoloji Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Nataliya SILENKO – Kiev Milli Dilbilim Üniversitesi Doğu Dilleri Fakültesi Türk Filoloji Bölümü

Doç. Dr. Alpaslan OKUR – Sakarya Üniversitesi Yabancılara Türkçe Öğretimi Bölümü Başkanı, Sakarya Üniversitesi TÖMER Müdürü

Doç. Dr. Bekir İNCE – Sakarya Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü

Dr. Ender KORKMAZ – Kiev Yunus Emre Enstitüsü Müdürü

Öğr. Gör. Kudret Safa GÜMÜŞ – Aksaray Üniversitesi

 

Sekreterya

Öğr. Gör. Erdal ÖZCAN – Sakarya Üniversitesi

Arş. Gör. Murat TOPAL – Sakarya Üniversitesi

Bilim Kurulu

 • Prof. Dr. Mehmet Ali AKINCI – Rouen Üniversitesi/Fransa
 • Prof. Dr. Murat DEMİRKAN – Marmara Üniversitesi/Türkiye
 • Prof. Dr. Şeref ATEŞ – Yunus Emre Enstitüsü/Türkiye
 • Prof. Dr. Fabrice BARTHELEMY – Franche-Comté Üniversitesi /Fransa
 • Prof. Dr. Irmtraud BEHR – Sorbonne Nouvelle Üniversitesi – Paris 3/Fransa
 • Prof. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU – Sakarya Üniversitesi/Türkiye
 • Prof. Dr. Hayati DEVELİ – İstanbul Üniversitesi-Yükseköğretim Kurulu/Türkiye
 • Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ – İstanbul Medeniyet Üniversitesi/Türkiye
 • Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL – Başkent Üniversitesi/Türkiye
 • Prof. Dr. Nazım İBRAHİM – Metodiy Üniversitesi/Makedonya
 • Prof. Dr. Mirjana TEODOSIJEVIĆ – Belgrade Üniversitesi Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Bölümü / Sırbistan
 • Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN – Türk Dil Kurumu/Türkiye
 • Prof. Dr. Firdevs KARAHAN – Sakarya Üniversitesi/Türkiye
 • Prof. Dr. Marie-Françoise MELMOUX-MONTAUBIN – Picardie Üniversitesi /Fransa
 • Prof. Dr. M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU – Gazi Üniversitesi/Türkiye
 • Prof. Dr. İlyas ÖZTÜRK – Sakarya Üniversitesi/Türkiye
 • Prof. Dr. Irina POKROVSKA – Kiev Milli Taras Shevchenko Üniversitesi/Ukrayna
 • Prof. Dr. Katrin SAKS – Tartu Üniversitesi/Estonya
 • Prof. Dr. Suat UNGAN  –  Karadeniz Teknik Üniversitesi/Türkiye
 • Prof. Dr. Cemal YILDIZ – Berlin Eğitim Müşaviri/Almanya
 • Prof. Dr. Taisir Subhi YAMIN – ULM Üniversitesi/Almanya
 • Prof. em. Éva Á. Csató JOHANSON – Uppsala Üniversitesi/İsveç
 • Doç. Dr. Alpaslan OKUR – Sakarya Üniversitesi/Türkiye
 • Doç. Dr. Nezir TEMUR – Gazi Üniversitesi/Türkiye
 • Doç. Dr. Diana KASTRATI – Tiran Üniversitesi/Arnavutluk
 • Doç. Dr. Nataliia PROROÇENKO – Kiev Milli Dilbilim Üniversitesi/Ukrayna
 • Doç. Dr. Nataliia KSİONDZIK – Kiev Milli Dilbilim Üniversitesi/Ukrayna
 • Doç. Dr. Oksana GOLİETS   – Kiev Milli Dilbilim Üniversitesi/Ukrayna
 • Doç Dr. Katrina TELESHUN – Kiev Milli Taras Shevchenko Üniversitesi/Ukrayna
 • Doç. Dr. Adriatik DERJAJ – Tiran Üniversitesi/Arnavutluk
 • Doç. Dr. Monika HASANI – Durres Üniversitesi/Arnavutluk
 • Doç. Dr. Bekir İNCE  – Sakarya Üniversitesi/Türkiye
 • Doç. Dr. Gülden TÜM – Çukurova Üniversitesi/Türkiye
 • Doç. Dr. Xhemile ABDIU – Tiran Üniversitesi/Arnavutluk
 • Doç. Dr. Spartak KADIU – Tiran Üniversitesi/Arnavutluk
 • Dr. Katsion IRINA – Kiev Milli Dilbilim Üniversitesi/Ukrayna
 • Dr. Sevim İNAL – Glasgow Üniversitesi/İskoçya
 • Dr. Mehmet Yalçın YILMAZ – İstanbul Üniversitesi/Türkiye
 • Florence LEFEUVRE – Sorbonne Nouvelle Üniversitesi – Paris /Fransa

Kayıt Detayları

Kayıt
Tek yazarlı bildiri İki yazarlı bildiri Üç yada daha fazla yazarlı bildiri
Sözlü bildiri yada poster sunum 850TL

(Yurtdışı Katılımcıları için 120€)

1200TL

(Yurtdışı Katılımcıları için 170€)

1550TL

(Yurtdışı Katılımcıları için 220€)

Dinleyici 300TL

(Yurtdışı Katılımcıları için 50€)

Sanal sunum 600TL

(Yurtdışı Katılımcıları için 90€)

 • Döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma sebebiyle Kongre Kayıt Ücretlerimizde güncellemeye gidilerek TL üzerinde sabitlenmiş ve TL üzerinden işlem yapılacaktır. Sadece yurtdışı katılımcılarımız için Euro üzerinden işlem yapılacaktır.
 • Her bildiri için kayıt ücreti ödenmelidir.
 • Kayıt ücreti yazarların hepsi kongreye fiili olarak katılsın yada katılmasın bildirideki yazar sayısı dikkate alınarak ödenmelidir.
 • Sanal sunumlarda kayıt ücreti için yazar sayısı dikkate alınmayacaktır. Ancak sanal sunum sayısı kısıtlı tutulacaktır.
 • Kayıt ücreti kongre kiti (katılım belgesi, kongre çantası, vb.) ve yayın giderlerini kapsamaktadır.
 • Kabul mektubu ile birlikte gönderilecektir.
 • Araştırmacılar, yukarıda sözü edilen konularda yaptıkları/yapacak oldukları çalışmalara ilişkin hazırlayacakları özetleri kongre takvimine uygun olarak göndermeleri gerekmektedir (Özet gönderimi için son tarih: 21 Ağustos 2018, erken kayıt için son tarih 20 Temmuz 2018’dir).
 • Gönderilen çalışma özetleri, bilim kurulunun belirleyeceği hakemlere gönderilecektir. Hakem sürecinde benimsenen yaklaşım “çift yönlü kör hakem uygulaması”dır.
 • Hazırlanan bildiri değerlendirme formu ile bildiri özetleri 100 üzerinden değerlendirecek ve 100 üzerinden 50 alamayan bildiriler reddedilecektir.
 • Bildiri başvuruları hakkındaki değerlendirme 10 gün içerisinde yazarlara ulaştırılacaktır. Kabul edilen bildiriler “Kabul edilen bildiriler” sekmesinde web sayfamızda duyurulacaktır (Belirli zaman aralıklarında sayfa yenilenecektir.

Bildiriler

Tek veya ortak bildirilerin sunumu için 20 dakika, tartışma için 10 dakika ayrılacaktır. Bildiri özetleri,örnekler ve kaynakça dahil 400-500 sözcüğü geçmemek koşuluyla, konu, araştırma sorusu ve yöntemleri kapsamalıdır.

 

Posterler

Sonuçlandırılmış araştırma sonuçlarıyla ilgili bilgi alış-verişidir. Bu sunumlar düzenleme kurulunca belirlenen zaman ve yerde gerçekleştirilir.

Bildiri Başvurusu

 • Bildiri başvurusu yapmak için “Bildiri Gönder” butonuna basınız.
Bildiri Gönder
 • Kongremize “Dinleyici” olarak katılmak isteyenlerin “icotfl@gmail.com” adresine bu taleplerini belirten bir eposta atmaları gerekir. Kongre sekreteryası tarafından “Dinleyici katılım formu” tarafınıza ulaştırılacak ve doldurmanız istenecektir.

Yayın

Kongremizde sunulan bildirilerin tam metinlerinin 30 Kasım 2018 tarihine kadar tarafımıza ulaştırılması durumunda aşağıdaki üç şekilde yayınlanma imkanına sahip olacaktır:

 1. Uluslararası bir yayınevinden çıkarılacak kitap bölümü (İngilizce olacak)
 2. Ulusal bir yayınevinden çıkarılacak kitap bölümü (Türkçe olacak)
 3. International Journal of Teaching Turkish as a Foreign Language (IJOTFL) dergisinin 2018 veya 2019 sayılarında makale

Ayrıca Kongre özet kitapçığı da online olarak yayınlanacaktır.

İletişim

Bizimle “icotfl@gmail.com” adresini kullanarak iletişime geçebilirsiniz.

Kongre Yeri

Laboratorna Sokağı, 5/17, Kiev, Ukrayna
Kiev Ulusal Dil Bilim Üniversitesi

Haritada Gör