Tarih

10-11 Eylül 2020

Kongre Yeri

E-Kongre (Çevrimiçi/Online)

Katılımcılar

Davetli Konuşmacılar

Davet

Altıncısını 10-11 Eylül 2020 tarihlerinde, Sakarya Üniversitesi (SAU), İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMU) ve Kazan Federal Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve Şarkiyat Fakültesi işbirliğinde E-Kongre (Çevrimiçi/Online) olarak düzenlenecek Kongremize katılımlarınızdan büyük mutluluk ve onur duyacağız.

Kongremizin ana teması “Türk Soylulara Türkiye Türkçesi Öğretimi” olarak belirlenmiştir.

Kongremizin bu seneki tematik konusu “Türk Soylulara Türkiye Türkçesi Öğretimi” olup bu konularda yapılan çalışmalara öncelik tanınacaktır. Bunun yanında kongre yabancı dil olarak Türkçe Öğretimi ile ilgili diğer konulara da açıktır.

Kongrenin resmi dilleri; Türkçe, İngilizce, Rusçadır.

E-Kongre (Çevrimiçi/Online) olarak düzenlenecek Kongre’nin katılımcılar ve düzenleyenler açısından verimli ve başarılı geçmesi ve olumlu sonuçlar ortaya koyması en büyük dileğimizdir.

Salgın sebebiyle birlikte olamasak da gönül dili ve sevgi dili Türkçenin sıcaklığında çevrimiçi/online ortamda 6. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi’nde birlikte olmaktan memnuniyet duyacağız.

Saygılarımızla.

Düzenleme Kurulu

Düzenleyenler

Destekleyenler

Önemli Tarihler

14 Ağustos, 2020 – Bildiri başvurusu için son tarih

21 Ağustos, 2020 – Kongre programının ilan edilmesi

4 Eylül, 2020 – Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi

9 Eylül, 2020 – Kongre kitabı ve katılım sertifikasının gönderilme ücretinin yatırılması (isteğe bağlı)

AÇIKLAMA: Kayıt-başvuru yaptığınız tarih itibariyle hakem değerlendirmesine göre en geç 2 hafta içerisinde sonuç sizlere bildirilecektir. Önceki kongrelerimizden farklı olarak bu Kongremizde tam metinleri Kongre tarihinden önce isteyeceğiz. Amacımız, Kongreden çok kısa bir süre sonra Kongre kitabını ve katılım sertifikalarını sizlere ulaştırmaktır. Kongre başvurusu ücretsiz olup isteyenler için katılım sertifikası ile Kongre kitabını basılması ve sizlere kargo ile ulaştırılması bedeli olarak 50TL talep edilecektir.

Kongre Konuları

 • Türk Soylulara Türkiye Türkçesi Öğretimi (Ana Tema)
 • Türk Dünyası ve eğitim sorunları
 • Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Teknoloji Kullanımı
 • Yabancılara Türkçe öğretimi
 • Dil politikaları ve Türkçenin öğretimi
 • Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ve öğretmen yetiştirme
 • Türkçenin Türkiye’de yabancı dil olarak öğretimi
 • Dünyada Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi
 • Türkçenin öğretiminde mevcut uygulamalar, sorunlar ve çözüm önerileri
 • Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde Türkiye’deki üniversitelerin mevcut uygulamaları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
 • Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yurt dışındaki üniversitelerin uygulamaları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
 • Türkçenin yurtdışında ana dili olarak öğretimi
 • İki dillilik
 • İki dilli eğitim politikaları
 • İki dillilerin eğitiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
 • Çok kültürlü eğitim ortamları
 • Dijital dönem ve yabancı dil eğitimine etkileri
 • İki dillilik ve toplumdilbilim
 • Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dilbilimsel yaklaşımlar
 • Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ders araç gereçlerinin durumu
 • Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin gelecek perspektiflerine yönelik çalışmalar
 • İki dilllerin dil öğretimlerinde gelecek perspektifleri üzerine  çalışmalar
 • İki dillilere  Türkçe öğretiminde ders araç gereçlerinin durumu

Davetli Konuşmacılar

Fatih Kirişçioğlu

Prof. Dr. - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi DİLMER Müdürü

Türk Dünyasında Ortak İletişim Dili

Gürer Gürsevin

Prof. Dr. - Türk Dil Kurumu Başkanı

Türkçenin Günümüzdeki Yayılımı

Leyla Uzun

Prof. Dr. - Ankara Üniversitesi TÖMER Müdürü

Türk İşaret Dili ve Yabancılara Türkçe Öğretimi

Bahtiyar Makaroğlu

Dr. - Ankara Üniversitesi

Türk İşaret Dili ve Yabancılara Türkçe Öğretimi

Yavuz Kartallıoğlu

Prof. Dr. - Yunus Emre Enstitüsü YETEM Müdürü

Türk Dünyasına Türkiye Türkçesinin Öğretiminde YEE'lerin Rolü

Nezir Temur

Prof. Dr. - Gazi Üniversitesi TÖMER Müdürü

Türkiye Türkçesinin Öğretimi Açısından Türk Dünyasının Ortak Sözlü Anlatım Unsurları

Nadir Engin Uzun

Prof. Dr. - Okan Üniversitesi İnsan Bilimleri Fakültesi Dekanı

Türk Dillerinin Karşılıklı Öğretimi

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Doç. Dr. Elmira KHABIBULLINA (Kazan Federal Üniversitesi)

Prof. Dr. Alpaslan OKUR (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Bekir İNCE (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Sekreterya

Öğr. Gör. İlhat SAFİULİN (Kazan Federal Üniversitesi)

Öğr. Gör. Durdu BİDERKESEN (Kazan Federal Üniversitesi)

Öğr. Gör. Erdal ÖZCAN (Sakarya Üniversitesi)

Arş. Gör. Gökhan Haldun DEMİRDÖVEN (Sakarya Üniversitesi)

Arş. Gör. Murat TOPAL (Sakarya Üniversitesi)

Arş. Gör. Safa EROĞLU (Sakarya Üniversitesi)

Bilim Kurulu

 • Dr. Abdurrahman GÜZEL – Başkent Üniversitesi/Türkiye
 • Dr. Anthi REVITHIADOU – Selanik Aristotle Üniversitesi/Yunanistan
 • Dr. Aspasia CHATZIDAKI – Grete Üniversitesi/Yunanistan
 • Dr. Cemal YILDIZ – Berlin Eğitim Müşaviri/Almanya
 • Dr. Eleni SKOURTOU – The Aegean Üniversitesi/Yunanistan
 • Dr. Eleni SELLA – Millî ve Kapodistrias Atina Üniversitesi/Yunanistan
 • em. Éva Á. Csató JOHANSON – Uppsala Üniversitesi/İsveç
 • Dr. Fabrice BARTHELEMY – Franche-Comté Üniversitesi /Fransa
 • Dr. Feyzi ERSOY – Hacı Bayram Veli Üniversitesi/Türkiye
 • Dr. Firdevs KARAHAN – Sakarya Üniversitesi/Türkiye
 • Dr. Freideriki BATSALIA – Milli ve Kapodistirias Atina Üniversitesi/Yunanistan
 • Dr. İlyas ÖZTÜRK – Sakarya Üniversitesi/Türkiye
 • Dr. Irina POKROVSKA – Kiev Milli Taras Shevchenko Üniversitesi/Ukrayna
 • Dr. Irmtraud BEHR – Sorbonne Nouvelle Üniversitesi – Paris /Fransa
 • Dr. İsmail GÜLEÇ – İstanbul Medeniyet Üniversitesi/Türkiye
 • Dr. Katerina FRANTZI – The Aegean Üniversitesi/Yunanistan
 • Dr. Katrin SAKS – Tartu Üniversitesi/Estonya
 • Dr. Marie-Françoise MELMOUX-MONTAUBIN – Picardie Üniversitesi /Fransa
 • Dr. Mehmet Ali AKINCI – Rouen Üniversitesi/Fransa
 • Dr. Murat DEMİRKAN – Marmara Üniversitesi/Türkiye
 • Dr. Mirjana TEODOSIJEVIĆ – Belgrade Üniversitesi / Sırbistan
 • Dr. Mustafa S. KAÇALİN – Marmara Üniversitesi/Türkiye
 • Dr. M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU – Hacı Bayram Veli Üniversitesi/Türkiye
 • Dr. Necmettin Kamil SEVİL – İstanbul Üniversitesi/Türkiye
 • Dr. Nezir TEMUR – Gazi Üniversitesi/Türkiye
 • Dr. Nurcan DELEN KARAAĞAÇ – İstanbul Üniversitesi/Türkiye
 • Dr. Osman SENEMOĞLU – Galatasaray Üniversitesi/Türkiye
 • Dr. Spyridoula BELLA – Milli ve Kapodistirias Atina Üniversitesi/Yunanistan
 • Dr. Spyridoula VARLOKOSTA – Milli ve Kapodistirias Atina Üniversitesi/Yunanistan
 • Dr. Suat UNGAN  –  Karadeniz Teknik Üniversitesi/Türkiye
 • Dr. Şeref ATEŞ – Yunus Emre Enstitüsü/Türkiye
 • Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN – Dokuz Eylül Üniversitesi/Türkiye
 • Dr. Taisir Subhi YAMIN – ULM Üniversitesi/Almanya
 • Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU – Hacı Bayram Veli Üniversitesi/Türkiye
 • Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU – Sakarya Üniversitesi/Türkiye
 • Dr. Adriatik DERJAJ – Tiran Üniversitesi/Arnavutluk
 • Dr. Aimilia THEMOPOULOU – Millî ve Kapodistrias Atina Üniversitesi/Yunanistan
 • Dr. Alpaslan OKUR – Sakarya Üniversitesi/Türkiye
 • Dr. Bekir İNCE  – İstanbul Medeniyet Üniversitesi/Türkiye
 • Dr. Diana KASTRATI – Tiran Üniversitesi/Arnavutluk
 • Dr. Evangelia THOMADAKI – Trakya Democritus Üniversitesi/Yunanistan
 • Dr. Gülden TÜM – Çukurova Üniversitesi/Türkiye
 • Dr. Katrina TELESHUN – Kiev Milli Taras Shevchenko Üniversitesi/Ukrayna
 • Dr. Maria IAKOVOU – Millî ve Kapodistrias Atina Üniversitesi/Yunanistan
 • Dr. Mariana BONDAR – Kiev Milli Dilbilim Üniversitesi/Ukrayna
 • Dr. Marianthi GEORGALIDOU – The Aegean Üniversitesi/Yunanistan
 • Dr. Monika HASANI – Durres Üniversitesi/Arnavutluk
 • Dr. Nataliia KSİONDZIK – Kiev Milli Dilbilim Üniversitesi/Ukrayna
 • Dr. Nataliia PROROÇENKO – Kiev Milli Dilbilim Üniversitesi/Ukrayna
 • Dr. Oksana GOLİETS   – Kiev Milli Dilbilim Üniversitesi/Ukrayna
 • Dr. Spartak KADIU – Tiran Üniversitesi/Arnavutluk
 • Dr. Şaban KÖKTÜRK – Sakarya Üniversitesi/Türkiye
 • Dr. Tetiana TIMKOVA – Kiev Milli Dilbilim Üniversitesi/Ukrayna
 • Dr. Stavros KAMAROUDIS – Batı Makedonya Üniversitesi /Yunanistan
 • Dr. Xhemile ABDIU – Tiran Üniversitesi/Arnavutluk
 • Dr. Vasilia KOURTIS-KAZOULLIS – The Aegean Üniversitesi/Yunanistan
 • Dr. Alfiya Yusupova – Kazan Federal Üniversitesi/Rusya
 • Düriye GÖKÇEBAĞ – Kıbrıs Üniversitesi/Kıbrıs
 • Hasan KAİLİ – Ankara Üniversitesi/Türkiye
 • Sevim İNAL – Glasgow Üniversitesi/İskoçya
 • Mehmet Yalçın YILMAZ – İstanbul Üniversitesi/Türkiye

Kayıt

Kayıt ücreti alınmayacaktır. Kongremiz dinleyiciler için de ücretsiz olarak açık olacaktır.

Fakat Kongreden çok kısa bir süre sonra basılacak Kongre kitabı ile sertifikalar katılımcılara ve isteyen dinleyicilerin adreslerine kargo ile gönderilecektir.

Böyle bir talepte bulunan katılımcı ve dinleyicilerin aşağıdaki IBAN’a “2020 ICOTFL Kitap ve kırtasiye” açıklamasıyla 50 TL göndermeleri istenecektir.

Böyle bir talepte bulunmayan katılımcılar kendi imkanlarıyla sadece sertifikalarını alabileceklerdir.

IBAN: TR76 0006 2001 4140 0006 6838 28 (Hesap Sahibi: Erdal ÖZCAN/Garanti Bankası)

 • Araştırmacıların kongre takvimine uygun olarak yukarıda belirtilen konularda yürüttükleri / gerçekleştirecekleri çalışmaların özetlerini göndermeleri gerekmektedir. 
 • Sunulan özetler, bilimsel komite tarafından belirlenecek hakemlere gönderilecektir. Hakemlik süreci için benimsenen yaklaşım “çift kör akran değerlendirmesi uygulaması” dır.
 • Özetler 100 puan üzerinden hazırlanan değerlendirme formu ile değerlendirilecek ve 50 puanın altındaki başvurular reddedilecektir.

Sözlü Sunumlar

Sunum süresi 20 dakika, tartışma süresi 10 dakikadır. Özet, 400-500 kelimeden fazla olmamalıdır ve çalışmanın amacı, yöntemi, bulguları özetleyecek şekilde yazılmalıdır.

Bildiri Başvuru

 • Bildiri başvurusu yapmak için lütfen aşağıdaki “Bildiri Gönder” butonuna tıklayınız. Eposta ile gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiri Gönder
 • Etkinliğe “Dinleyici” olarak katılmak isteyen katılımcılar, “icotfl@gmail.com” adresine e-posta göndermelidir. Dinleyici olarak katılmak isteyenlerden “Dinleyici katılım formu” doldurmaları istenecek ve  detaylarını gönderilecektir.

Yayın

Kongrede sunulacak olan bildirilerin tam metni Kongre öncesinde 4 Eylül 2020 tarihine kadar gönderilmelidir.

Kongrenin hemen sonrasında olabilecek en kısa sürede (Ekim ayı içinde) Kongre kitabı çıkarılacaktır.

Tam metinlerin düzenlenmesinde kullanılacak yazım kuralları için lütfen buraya tıklayınız.

İletişim

Bizimle”icotfl@gmail.com” eposta adresi aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.

Kongre Yeri

Kongremiz, Google Meet veya Zoom üzerinden çevrimiçi olarak düşünülmektedir. Detaylı bilgiler ve giriş linkleri Kongre tarihlerinin hemen öncesinde paylaşılacaktır.

Konum Göster
Değerli katılımcılarımız, "ICOTFL 2020 Çevrim İçi" Kongremizin kitabı "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yeni Yönelimler 2" adıyla Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla Beşiz Yayınları tarafından yayınlanmıştır. Kitaba PDF olarak aşağıdaki sayfadan ulaşabilirsiniz. Daha önce başvuru yaparak ödeme yapanlara ise Katılım Sertifikaları ile birlikte kitabın basılı hali de en kısa zamanda ulaştırılacaktır. İlginize teşekkür ederiz.   Bağlantı:  http://www.icotfl.sakarya.edu.tr/index.php/past-congress/