Announcements

Dear participants, accepted papers to our congress are listed below. Participants who wish to participate to our congress as listeners and presenters can register until  7th of April. For detailed information about regşstration, please visit http://www.icotfl.sakarya.edu.tr/?page_id=15&lang=en. If you have any problems, you can contact us via icotfl@gmail.com. Thank you for your interest to our congress, regards.

 

Accepted Papers

ID Submission Title Authors
100 Yaşam Deneyimine Dayalı Dil Öğrenimi-Öğretimi Yusuf ŞAHİN
101 BOSNA HERSEK’TE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMLERİ PROMRAM DEĞERLENDİRMESİ MUSTAFA AYYILDIZ
102 SAHRAALTI AFRİKASINDA TÜRKÇENİN UZAKTAN ÖĞRETİMİ VE UYGULANABİLİR DİL POLİTİKASI Alaattin Özyer
104 TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZLERİNDE YAPILAN TÜRKÇE YETERLİK SINAVLARININ İNCELENMESİ Mehmet CANBULAT

İmran Nazike AVCI

105 SURİYELİ ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETMEK İÇİN KULLANILAN DERS KİTAPLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ Nurşat BİÇER

Bekir Sıttık Kılıç

106 “Türkiye Türkçesinde Fiilimsiler” Projesinin Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanına Olası Katkıları Bülent Özkan

Nurettin Demir

Nihal Çalışkan

107 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN BOŞNAK ÇOCUKLARIN ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİ BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Mustafa BALCI

Deniz MELANLIOĞLU

108 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yakup Alan

Muhammed Hüküm

109 ÖZBEKÇE BİR ÖĞRETİM KİTABININ DİL ÖĞRETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Mehmet Fatih KİRİŞÇİOĞLU
110 Fransa’daki Türk Kökenlilere Türkçe Öğretiminin Geleceği: Yeni Modeller ve Yaklaşımlar Mehmet Bilgiç

Osman Coşkun

Erdinç Aslan

111 TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE “MUHTASAR SARF VE LÜGAT-I TÜRKİYE” Dursun KÖSE

Ergün ÖZSOY

113 Passau Üniversitesinde Türk Dilli Olan Öğrenciler ile Olmayanların Türkçeyi Öğrenme Durumları Mehmet Akif Korkmaz
114 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Anlatma Becerilerine İlişkin Özyeterlikleri Sezgin Demir
115 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde “Metin Türü Odaklı Yazma Modeli”nin Öğrencilerin Açıklayıcı Metin Yazma Becerilerine Etkisi Murat Demirkan

Gülay Heppınar

116 Kültür(süz)leşme ve Dil Erozyonu Sorunsalı: Avrupa’daki Türklerin Kültürel ve Dilsel Kimlik Profilleri Murat Demirkan

Adnan Akgün

117 YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE YAZMA BECERİSİNE KARŞI ÖZ YETERLİK ALGILARI MELİKE ERDİL
118 BELÇİKA’NIN FLAMAN BÖLGESİ’NDE TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ Semahat RESMİ CRAHAY
120 Yabancılara Türkçe Öğreten Öğretmenlerin Dilbilgisi Öğretimine Olan İnançları GÜLDEN TÜM
121 Yaratıcı Drama Etkinlikleriyle Yabancılara Türkçe Öğretiminde Motivasyonun Sağlanması Yasemin Köksal
122 Türkçenin İkinci Dil olarak Öğretiminde ders dışı etkinliklerin sınıf başarısına etkisi:Yaparak yaşayarak öğrenme modeli Mehmet saydam
123 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisinin Geliştirilmesi İçin Teknoloji Kullanımı: Web 2. 0 Araçları Talat Aytan

Ahmet Başal

124 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OTANTİK DOKÜMAN KULLANIMI VE SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ AHMET AYCAN

VOLKAN KANBUROĞLU

125 TÜRKİYE’DEKİ EDEBİYAT DERS KİTAPLARINDA BALKAN TÜRKLERİ EDEBİYATLARI Mahmut Abdullah Arslan

Vefa Celilova Savaşkan

Recep Polat

126 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN TÜRKÇE KONUŞMA YETERLİKLERİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ Yasin Mahmut YAKAR

Oğuzhan YILMAZ

N. Hümeyra ÖZDEMİR EREM

127 Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Türkçe Dersine Karşı Öz-Yeterliliklerinin Ölçülmesi: Geçerlilik Güvenilirlik Çalışması Emre YAZICI

Talha GÖKTENTÜRK

Nil UCUZSATAR

128 YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE PRAGMATİK: ULUSLARARASI DENEYİMLERDEN YARARLANMA VE TÜRKÇEDE UYGULAMA Ahmet Şefik ŞENLİK

Öznur DİŞCİ

129 Türkçe için Kendi Kendine Derlem Oluşturma Platformu BÜLENT ÖZKAN
131 Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Üniversite Öğrencilerine Yönelik Dil İhtiyaç Analizi CANSU CANDEMİR ÖZKAN
132 Deyimlerin ve Kalıplaşmış Sözlerin Reklamlar Yolu ile Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanımı Elif KIR

Cansu CANDEMİR ÖZKAN

133 İkinci dil olarak Türkçenin öğrenilmesini hızlandıran sebepler Adem SORUÇ
134 Tüm Fiziksel Tepki – Öykü Anlatma Yönteminin Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılması Mesut Can ÖKTEM
135 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜ UYUMLARINI NASIL SEZDİRELİM / ÖĞRETELİM? Meriç Akpınar
136 Türkçe’nin İknici Dil Olarak Öğretiminde Ders Dışı Etkinliklerin Sınıf Başarısına Etkisi: Yaparak Yaşayarak Öğrenme Modeli Mehmet saydam
137 İKİ DİLLİLERİN EĞİTİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ -BULGARİSTAN TÜRKLERİ ÖRNEĞİ- ABİDİN KARASU
138 Dukuri gramatikore të greqizmave në shqipen Isida FOÇI (METAJ)
139 Evaluations on new translations of Turkish literature in Albanian Alban FOÇI
140 Mbi mësimdhënien e greqishtes në sistemin parauniversitar në Shqipëri Sofia DELIJORGJI
141 Arnavutçadaki Turkizmalar için çağdaş bir bakışaçısı Adriatik DERJAJ
142 Hulumtim dygjuhësor gjermanisht-shqip Brikena Kadzadej
143 Shoqeria, epoka dhe rreflektime ne letersi Martin MATO
144 Reflektimi ndërkulturor në mësimdhënien e gjermanishtes si gjuhë e huaj: Analizë e teksteve mësimore Shadan RAMADANI
145 Poezia lirike turke në Kosovë Taner GÜÇLÜTÜRK
146 Glimpses on proverbs about women in English language Fatma SHIJAKU
147 Translation analysis of “Palace of dreams” from Ismail Kadare in German Salian CULLHAJ
148 Translating Turkish loanwords from Albanian into English in Kadare’s works Rudina XHILLARI
149 Myths and symbols in Tennessee Williams’s drama Esmeralda SUBASHI

Miranda OSTROSI VELIAJ

150 Some evaluations on technology in education Ana ÇANO
151 New Approaches to Formative Feedback in EFL teaching Pandora TETA
152 Teaching aspects of the “Black Legend” of the colonial Spain through the cinema Mimoza PUTO
153 Dimensioni psikolinguistik dhe sociolinguistic i bilinguismit Klodeta DIBRA
154 Rëndësia e përdorimit të tekstit letrar në procesin e mesimdhënies:Spanjishtja si gjuhë e huaj e dytë në auditoret shqiptare Flavia KABA
155 Vleresime mbi sistemin foljor në veprën e Jeronim de Radës Monika HASANI
156 Instrumentët online për mësimin dhe mësimdhënien e gjuhëve të huaja (rasti i gjuhës gjermane) Marisa JANKU
157 Anglicizmat, shkurtimet, neologjizmat dhe fjalët e tjera të përdorura në tekstet turistike në gjuhën shqipe Edlira GABILI
158 Prezenca e turqizmave në shqipen e shkruar të shekullit të XIX, rasti i përkthimit të Dhiatës së re nga Vangjel Meksi Elvis BRAMO
159 Shprehja e modalitetit ne gjuhen gjermane, shqipe dhe turke Ergys PRIFTI
160 Mënyra dëshirore dhe shprehja e saj në gjuhën gjermane. Praktika mbi bazë mësimi dhe përkthimi Mihallaq ZILEXHIU
161 Disa vlerësime mbi ndërkulturalitetin dhe glabalizimin Marsela LIKAJ
162 Rreth fenomenit të diglosisë – sprovë për një krahasim mes Zvicrës dhe Kosovës Izer MAKSUTI
163 Roli i mediave sociale në mësimin e gjuhës së huaj Klodiana VENETIKU
164 Ndikimi i televizionit në të nxënit e gjuhës së huaj Edlira BUSHATI
165 Rreth dativit latin dhe funksioneve të tij sintaksore në fjali Elda RESMJA MOLLA
166 Didaktika dhe metoda te mesimdhenies së surrealizmit Maklena NIKA
167 Përdorimi i teksteve dhe puna me to në mësimin e gjuhës së huaj Migena SEJDINI
168 Rreth përdorimit të fjalëve greke në vend të atyre latine Leonard XHUMALİ
169 Ndikimi i traditës klasike greko-latine në studimet e shqipes mbi diatezën dhe problematikat që shfaq ai Albana Deda (Ndoja)
170 Fenomolojik Bakışla İletişimsel Unsurların Dil Eğitimine Yansıması Rabia Gürbüz

Bekir İnce

171 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bireylerin Bilişim Teknolojileri Kullanma Alışkanlıkları: Sakarya Üniversitesi Tömer Örneği Murat Topal

Safa Eroğlu

Bekir İnce

Erdal Özcan

173 Teaching communication and critical judgment skills through foreign language learning Elida Tabaku

Miranda Veliaj

174 Ndajshtesimi tek foljet e lëvizjes në gjuhën ruse dhe ekuivalentet e tyre në gjuhën shqipe
(analizë përkthimore)
Alma Pinari (Kallari)
175 Gjegjëset E Barasvlerësve Semantiko-Leksikor Në Marrëdhëniet Fjalë-Togfjalësh Në Fjalorët Dygjuhësh Shqip-Rusisht Dhe Rusisht-Shqip Eda Shehu
176 Prania diplomatike e Spanjës në Shqipëri gjatë mbretërimit të Zogut të I-rë The diplomatic approach of Spain in Albania during the reign of Zogu I Majlinda Abdiu